Ydelser

Brandpræventivt tilsyn i ejendomme.
Tradition for faglig integritet og dyrebart egnskendskab
Salg og opsætning af tagtrin.
Rensning og service af alle ventilationssystemer.
Rensning og energimåling af kedler.
Vejledning omkring brandtekniske forhold i forbindelse med opsætning af brændeovne og fastbrændselsanlæg.
Renovering af skorstene med forskellige foringstyper.
Godkendelse og tilmelding af nye ildsteder og skorstene.
Rensning af skorstene, røgrør og ildsteder.
skorstensfejermester Jesper Nørgård skorstensfejer Aars Løgstør Farsø Vesthimmerland brændeovn brændeovn allike alliker kedelanlæg 
skorsten